Wijkbelangen                     

activiteiten

correspondentie

geschiedenis

Klaverjassen

Bingo

carnaval

kidsclub

Grote zaal

Kleine zaal

wijk belangen

foto albums

 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/15

                                                 
                   De buurtvereniging is opgericht in de tijd dat er veel ging veranderen in de wijk.

                   Daar de gemeente behoefte had aan één aanspreekpunt heeft de buurtvereniging
                   deze taak op zich genomen.

                   Veel inspraak avonden zijn er in het buurthuis gehouden.
                   Een paar grote successen van deze groep zijn o.a. de stoplichten aan de
                   Jan Verfailleweg en het verkeersplan in de wijk.


                   De groep is ook vertegenwoordigd in diverse werkgroepen van de gemeente en woningstichting.

                  Deze groep zet zich in voor de bewoners van de wijk en pakt wijkgerichte problemen
                  aan. Helaas kunnen wij niet ingaan op individuele klachten, maar indien er grotere
                  problemen zijn die meerdere bewoners treft, kunt u altijd bij deze groep terecht.

                  Voor uw contactpersoon binnen de wijk kunt terecht op onze pagina correspondentie.